Mẹo chơi bài xì dách

LỰA BÀI KHI CHIA XÌ DÁCH

Mẹo chơi bài xì dách ăn gian đầu tiên là nhà cái sẽ lựa bài khi chia xì dách. Theo đó, họ sẽ lựa quân bài tốt về phía mình, đặc biệt là quân A để có lợi thế. Trong đó, khi chia, họ sẽ để quân A là quân bài cuối cùng rồi lựa sơ hở của những người chơi khác để rút nó chia về cửa của mình.

Nhiều người chơi ăn gian sẽ lựa bài khi chia xì dách

ĐÁNH DẤU NHỮNG QUÂN BÀI

Người chơi bài xì dách ăn gian sẽ tìm cách đánh dấu những quân bài, đặc biệt là quân bài lớn như A, J, Q, K. Họ đánh dấu bằng cách lấy móng tay in mạnh lên một góc của con bài hoặc làm bề mặt bên ngoài có trầy xước chút ít nhằm dễ dàng nhận ra bài của mình đã đánh dấu.

GIẤU QUÂN BÀI TỐT

Chơi bài xì dách ăn gian còn thể hiện ở việc người chơi sẽ giấu quân bài tốt ở chỗ mình đang ngồi. Đó là giấu dưới chiếu, giấu ở dưới đùi khiến đối phương không thể nhìn thấy được. Trong trường hợp muốn có một nước bài tốt, họ sẽ mang quân bài được giấu từ trước sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

Giấu những quân bài tốt cũng là một cách ăn gian xì dách

QUAN SÁT SƠ HỞ CỦA NHỮNG NGƯỜI CÙNG CHƠI ĐỂ ĂN GIAN

Mẹo chơi bài xì dách ăn gian còn nằm ở chỗ, những người gian lận sẽ quan sát sơ hở của những người cùng chơi khác nhằm có thể qua mặt được. Thấy người chơi không chú ý nhiều, họ sẽ dùng những chiêu gian lận ngay sau đó.

CHƠI PHE PHÁI VỚI NHỮNG NHÀ CON KHÁC

Chơi bài xì dách ăn gian còn nằm ở chỗ một vài nhà con sẽ k;ết hợp với nhau để ăn gian nhà cái. Vì nh;à cái là nơi c;ung tiền cho họ. Những nhà con đó sẽ qua mặt nhà cái bằng cách đổi bài cho nhau, giúp nhau lấp liếp trư;ớc nhà cái, ra hiệu cho nhà con khác tiếp tục rút bài hay dừng…

Trên đây là một số mẹo ch;ơi bài xì dách ăn gian mà một số người chơi đã áp dụng nhằm kiếm cơ hội chiến thắng ch;o mình. Hy vọng tr;ong một số trường hợp bạn có thể áp dụng để cứu vãn tìn;h thế khi đã thu;a quá nhiều tiền. Chúc bạn giải trí vui vẻ với xì dách.